Hygiënische zorgen

Hulp bij douche, bad of toilet aan de lavabo door de thuisverpleging

Wij helpen u bij het wassen en de persoonlijke hygiëne, bij het in en uit bed stappen, bij het aan- en uitkleden en het verversen van incontinentiemateriaal.

Hulp bij hygiënische zorgen kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een ingreep, maar ook blijvend.

Voor het uitvoeren van hygiënische zorgen hebben wij geen voorschrift van uw arts nodig. Wij richten onze aanvraag via elektronische weg rechtstreeks aan de Adviserend Geneesheer van uw ziekenfonds. Om hygiënische zorgen aan te vragen gebruiken wij een vragenlijst met een score. Deze score bepaalt hoe veel en hoe vaak u recht hebt op hygiënische zorgen. Dit kan variëren van twee maal per week tot meermaals per dag.

Het voorschrift van een arts kan wel een aanvullende informatieve waarde hebben of een extra element zijn om onze aanvraag aan uw ziekenfonds mee te onderbouwen.