Inspuitingen en infusietherapie

Subcutane, intramusculaire en intraveneuze inspuitingen

Toedienen van inspuitingen via intramusculaire weg (in de spier), subcutane weg (onderhuids) of intraveneuze weg (rechtstreeks in de ader). Op deze manier kunnen wij vitamines, pijnstillers, antibiotica en tal van andere producten toedienen.

Indien u voor langere tijd of grotere hoeveelheden medicatie langs uw ader toegediend wordt is het mogelijk dat uw arts een intraveneuze perfusie voorschrijft. Onze verpleegkundigen hebben hiervoor de nodige kennis en opleiding genoten. Uw intraveneuze perfusie kan, zo nodig, ook enkele dagen ter plaatse blijven indien u over meerdere dagen meermaals per dag thuis intraveneus medicatie toegediend wordt, bv. intraveneuze antibioticatoediening of intraveneuze vochttoediening.

Al het materiaal hiervoor nodig wordt door de verpleegkundige meegebracht. Het besmettelijk materiaal (naalden), wordt achteraf door ons in een naaldcontainer verwijderd.