Palliatieve thuiszorg

Palliatieve thuiszorg

"Palliatieve thuisverpleging" of “Palliatieve thuiszorg” is een ruim begrip. Het omvat alle zorgen die u aan huis, in uw vertrouwde thuismilieu, kunnen geboden worden in de laatste fase van uw leven.

In de laatste levensfase staan wij onze patiënten thuis bij op medisch-verpleegkundig vlak. Wij zorgen voor een optimalisatie van uw comfort. In samenspraak met de huisarts doen wij ook aan pijnbestrijding. Er is voldoende aandacht voor de psychologische begeleiding van de patiënt en de naasten.

Omdat “palliatieve thuiszorg” een zorg is die door verschillende disciplines met uiteenlopende invalshoeken kan gegeven worden werken wij samen met andere zorgverstrekkers (bv. huisarts, kinesist,…) en, indien u het toelaat, ook met andere organisaties (bv. Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende, Familiezorg,…).

Het doel is steeds een zo goed mogelijke thuiszorg organiseren rond u in de laatste fase van uw leven, voor u en uw omgeving.

Annick en Gregory volgden ook de opleiding tot LEIF-nurse. LEIF staat voor Levenseinde Informatie Forum. Dit is een opleiding waarbij de zorgverstrekkers inzicht krijgen in de verschillende beslissingen bij het levenseinde. Indien u hierover vragen heeft, kunnen wij u raad geven.

U kan ook terecht op de website van LEIF via onze rubriek “Nuttige Links”.