Zorgen aan de poortcatheter (porth-a-cath)

Zorgen aan de poortcatheter door de thuisverpleging
Zorgen aan de porth-a-cath door de thuisverpleging

Een poortcatheter of porth-a-cath wordt geplaatst om gedurende langere tijd op een veilige manier voeding of medicatie via intraveneuze weg toe te dienen.

Vaak wordt een porth-a-cath geplaatst voor het toedienen van chemotherapie.

Wanneer u met een infuus met chemotherapie naar huis komt kunnen wij instaan voor de veilige afkoppeling van de chemotherapie wanneer het infuus leeg is. Dit gebeurt altijd op afspraak, bepaald aan de hand van het uur waarop de toediening van uw chemotherapie opgestart werd.

Porth-a-cath systemen worden na de behandeling meestal nog een hele tijd ter plaatse gelaten en dienen dan ook regelmatig gespoeld te worden om verstopping te voorkomen. Dit kan op een eenvoudige manier bij u thuis gebeuren.