Het voorschrift voor verpleegkundige zorgen

Het voorschrift voor verpleegkundige zorgen moet aan enkele vormvereisten voldoen.

Omdat wij instaan voor kwalitatief goede verpleegkundige zorgen in de regio Bredene-Oostende-Oudenburg en onze professionele partners (geneesheren-huisartsen, geneesheren-specialisten en Sociale Diensten van de ziekenhuizen in de regio Bredene-Oostende-Oudenburg) graag helpen hieraan bij te dragen geven we hier een korte uiteenzetting over het voorschrift voor verpleegkundige zorgen.

Bekijk het voorschrift