Doelgroep

Onze praktijk voor thuisverpleging is hoofdzakelijk actief in de regio BredeneOostende, Oudenburg en De Haan (alle deelgemeenten, maar niet Wenduine).

Onze voornaamste doelgroep zijn zorgvragers die wonen in onze regio. Verblijft u er heel regelmatig, dan helpen wij u ook graag verder. Komt u enkel op vakantie in onze regio, dan kijken wij of wij u verder kunnen helpen of verwijzen wij u zo mogelijk door naar een collega.

Wij staan open voor elke zorgvrager, ongeacht geslacht, geaardheid of levensbeschouwing.

Wij verplegen zorgvragers van alle leeftijden, en hebben ervaring in de verpleging van zowel kinderen, volwassenen als (hoog)bejaarden. Enkele van onze klanten zijn de kaap van 100 jaar (ruim) voorbij.

Uw voorgeschiedenis, uw opleiding, uw inkomensniveau en uw beroepsmatige activiteit of beroepsverleden –zo u beroepsactief bent of was– kunnen ons aanvullende informatie geven. Indien u dat wenst mag u deze met ons delen, maar het zijn geen gegevens die bepalend zijn of wij u al dan niet verplegen.

Bij grote uitzondering is de zorgvrager niet aangesloten bij een ziekenfonds, of niet in regel met de ziekteverzekering. Wij helpen u in dit geval ook, maar u vergoedt dan wel de verpleegkundige zorgen voor aanvang van de thuisverpleging op basis van een concreet bestek of met een forfaitair voorschot.

U kan geen beroep op ons doen indien u in een woon- en zorgcentrum, ziekenhuis of revalidatie-instelling verblijft: deze instellingen beschikken over eigen verpleegkundig personeel.

Weet steeds dat de door u aan ons toevertrouwde informatie valt onder wat algemeen bekend staat als “het beroepsgeheim”. Dit is onze deontologische code die ons toelaat de zwijgplicht en het zwijgrecht in te roepen tegenover derden, die buiten de relatie “patiënt-verpleegkundigen” staan. Dit beroepsgeheim strekt zich uit gedurende de volledige duur van de verpleging, maar ook daarna, als u geen verdere verpleging meer krijgt, en zelfs na uw overlijden.

Daarnaast is de volledige regelgeving met betrekking tot de GDPR op ons van toepassing. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zorgvuldig in een beveiligd en versleuteld verpleegdossier, met als doel een volledige opvolging van uw gezondheidstoestand te kunnen garanderen en maandelijks de uitgevoerde verpleegkundige zorgen te factureren aan uw ziekenfonds. Uw gegevens worden bewaard op de manier en voor de duur die ons door de FOD Volksgezondheid en in het bijzonder het RIZIV opgelegd worden.