Visie/Werkwijze

Wij werken steeds vanuit de visie van de patiëntgerichte verpleging. Dit houdt in dat we u als mens in zijn totaliteit bekijken en alle verpleegkundige zorgen verstrekken die u op het moment van de zorgvraag nodig heeft.

Bij aanmelding van de zorg komt de verantwoordelijke verpleegkundige indien nodig een eerste huisbezoek brengen, om uw zorgvraag optimaal te kunnen inplannen. De thuisverpleegkundige kan bij het eerste huisbezoek de thuisverpleging ook onmiddellijk opstarten.

Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt gekeken wat wij voor u kunnen betekenen. Er wordt besproken welke zorgen u precies nodig heeft, wanneer de huisbezoeken zullen plaatsvinden, of u bijkomend materiaal nodig heeft (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een wondzorg, …). Ook noteren we de gegevens van de huisarts, eventuele contactpersonen,... . Alles wordt eveneens genoteerd in het verpleegkundig dossier. U krijgt ook al onze contactgegevens, zodat u steeds iemand van ons team kan bereiken.

Indien nog geen aanvullende thuishulp werd geregeld, bespreken we ook met u of er eventueel andere thuishulp aangewezen is (poetshulp, maaltijden aan huis, personenalarm,…). We proberen u hier zo goed mogelijk in te begeleiden en brengen u in contact met de zorgpartners, die deze aanvullende diensten aanbieden, of contacteren zelf deze diensten. U hebt de zorgvraag, wij helpen zoeken naar een oplossing! Wij beschouwen het als onze taak er voor te zorgen dat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kan blijven en doen dit dan ook graag als bijkomende dienstverlening, zonder u hiervoor extra kosten aan te rekenen.

Wij beschikken eveneens over een wachtdienst waar onze klanten uit de verpleegpraktijk beroep op kunnen doen in noodgevallen, en wij kunnen ook als contactpersoon opgegeven worden bij de alarmcentrale van uw personenalarm. Vraag naar de aanvullende voorwaarden voor deze extra service.

BELANGRIJK !

U hebt als patiënt steeds de vrije keuze van thuisverpleegkundige, ongeacht bij welke mutualiteit u bent aangesloten. Geen enkel ziekenhuis, sociale dienst, verpleegkundige op de verpleegafdeling of eender welke zorgverstrekker ook, kunnen u tegen uw eigen wensen in en om welke reden dan ook een andere thuisverpleegkundige of andere dienst voor thuisverpleging toewijzen. Het is niet deontologisch dat een verpleegkundige uit een instelling zijn/haar verpleegkundige diensten aan u aanbiedt in het kader van thuisverpleging na uw ontslag uit het ziekenhuis, de revalidatie-instelling,… Wordt u met dergelijke praktijken geconfronteerd, neem dan eerst contact op met uw vertrouwde thuisverpleging, zodat wij u onmiddellijk kunnen bijstaan en van correcte informatie voorzien.

Indien u dit wenst, kan u nog voor een geplande ziekenhuisopname contact met ons opnemen. Op die manier kan uw verzorging in de beste omstandigheden worden gepland en volstaat een telefoontje wanneer u terug thuis bent om de zorg op te starten.